March 9, 2021 at 9:25pm

Get World

Fan, maar toch een paar bedenkingen. Een scriptje later is er toch al een tijdelijke oplossing, mijn posts op Hey World geraken op mijn eeuwenoude archief. Niet optimaal, maar voorlopig: perfect.

require 'rss'
require 'open-uri'

url = 'https://world.hey.com/atog/feed.atom'
template = DATA.read
URI.open(url) do |rss|
 feed = RSS::Parser.parse(rss, false)
 feed.entries.each do |item|
  post = template % [item.title.content, item.updated.content, item.title.content, item.content.content, item.link.href]
  filename = "world-#{/.*\/(\d+$)/.match(item.id.content)[1]}.md"
  File.open(filename,"w") do |out|
   out.write(post)
  end
 end
end

__END__
title: %s
date: %s
tags: hey, world

# %s

%s

<small>Dit was eerst te lezen op [Hey, World](%s)</small> 

Dit was eerst te lezen op Hey, World


hey world


Previous post
Spatial Audio Ik durf al wel eens strijken. Wanneer ik strijk is dat ook de ideale moment om een film of serie te kijken. Meestal gebeurt dat dan op een iPad
Next post
10, dat mag Wij mogen met 10 vriendinnen slapen in onze tuin! Eh?! Wat hebben we gemist? Alee ja, elk in een aparte tent natuurlijk 🙄 Er kunnen zelfs